ผู้ป่วยที่ต้องใช้การรักษาไข้เลือดออกได้เพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยกล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้การรักษาไข้เลือดออกได้เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 รายในช่วงแปดเดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ตามรายงานจากสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ต้องหาจำนวนทั้งสิ้น 50,079 รายจาก 77 จังหวัดในวันที่ 27 สิงหาคมซึ่งเสียชีวิต 65 รายจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรค

บริเวณที่คุณมักมีแนวโน้มที่จะทำสัญญากับโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ภูเก็ต, นครปฐม, พิจิตร, แม่ฮ่องสอนและกระบี่ ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อจากยุงในเขตร้อนชื้นทั่วโลก ไข้กระดูกมักเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อรุนแรงที่ผู้ป่วยรู้สึกว่ากระดูกกำลังแตกสลาย คนสัญญาไวรัสไข้เลือดออกจากการติดเชื้อยุง Aedes ที่ติดเชื้อ – คุณไม่สามารถรับไข้เลือดออกจากคนอื่นได้ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีไข้เลือดออกสามชนิดซึ่ง ได้แก่ ไข้เลือดออกที่ไม่ซับซ้อนทั่วไปไข้เลือดออก